Eco Garantie Air freshener – Organic Litsea cubeba

Air freshener – Organic Litsea cubeba

Feel the pleasant lemon scent of Litsea cubeba and your mood will increase rapidly. It is almost like feeling a bright southern sun. Litsea cubeba helps to alleviate stress, has invigorating effect, increases concentration and restores the inner harmony. Suitable not only for households and offices but also the public space. In addition, Litsea cubeba suppresses unwanted odours, for example at the toilet.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Velikost Obal
100 ml glass bottle
200 ml refill

About this product, how does it work

Feel the pleasant lemon scent of Litsea cubeba and your mood will increase rapidly. It is almost like feeling a bright southern sun. Litsea cubeba helps to alleviate stress, has invigorating effect, increases concentration and restores the inner harmony. Suitable not only for households and offices but also the public space. In addition, Litsea cubeba suppresses unwanted odours, for example at the toilet.


This air freshener consists of natural ingredients with no chemical additives. The basic component is a natural essential oil gained by pressing orange peels. The product doesn’t contain any aerosols, perfumes or other synthetic substances.

How to use it

Shake properly, press the dispenser and spray into the air as needed. Do not apply on human body.

200 ml packaging: this packaging serves as a refill for the 100 ml glass spray bottle. Shake properly, refill the bottle, press the sprayer and apply to the required area as needed.

What to be aware of

Please be aware that just as any other substances, natural vegetable-based extracts can trigger an allergic reaction.

Ingredients

> 65% Alcohol, water, Litsea cubeba essential oil in organic quality.

Safety

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Obsahuje: citral, d-limonen, eukalyptol, alfa-pinen, karyofylen, beta-pinen, citronellal, citronellol, geraniol, linalool, myrcene, nerol. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

The entered values are not correct, fix them please.

Similar products