Eco Garantie Air freshener – Organic orange

Air freshener – Organic orange

The sweet scent of oranges is like bringing a bit of sunshine into the everyday routine and is a great help always when you need to refresh yourself, get invigorated or have a rest, be it at home, at work, school or any other place. In addition, orange essential oil suppresses bad odours.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Velikost Obal
100 ml glass bottle
200 ml refill

About this product, how does it work

The sweet scent of oranges is like bringing a bit of sunshine into the everyday routine and is a great help always when you need to refresh yourself, get invigorated or have a rest, be it at home, at work, school or any other place. In addition, orange essential oil suppresses bad odours.


This air freshener consists of natural ingredients with no chemical additives. The basic component is a natural essential oil gained by pressing orange peels. The product doesn’t contain any aerosols, perfumes or other synthetic substances.

How to use it

hake properly, press the dispenser and spray into the air as needed. Do not apply on human body.

200 ml packaging: this packaging serves as a refill for the 100 ml glass spray bottle. Shake properly, refill the bottle, press the sprayer and apply to the required area as needed.

What to be aware of

Please be aware that just as any other substances, natural vegetable-based extracts can trigger an allergic reaction.

Ingredients

>65% Alcohol, water, orange essential oil in organic quality.

Safety

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Obsahuje: d-limonen. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

The entered values are not correct, fix them please.

Similar products