Bika - baking soda, sodium bicarbonate

Universal ecological cleaner and deodorizer. The single most versatile cleaning and deodorizing ecological tool.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Varianta
250 g paper bag
1 kg paper bag
5 kg paper bag
15 kg bucket

The single most versatile cleaning and deodorizing ecological tool. Consider all the possible uses:

Clean a stainless steel sink: Sprinkle Bicarbonate of Soda on a damp sponge, scrub the sink, and rinse clean. | Boost the strength of liquid laundry detergent: Add one-half cup Bicarbonate of Soda with the usual amount of detergent in your regular wash cycle. | Clean a fibreglass bathtub or shower: Sprinkle Bicarbonate of Soda on a damp sponge, scrub, and rinse clean. | Clean bathroom tile: Sprinkle Bicarbonate of Soda on a damp sponge, scrub, and rinse clean. | Maintain your septic tank: Flush one cup Bicarbonate of Soda down the toilet once a week. Bicarbonate of Soda helps maintain proper pH and alkalinity, controlling sulphide odours. | Deodorize cloth diapers: Mix one-half cup Bicarbonate of Soda in two quarts of water, and soak diapers in the solution. | Clean a refrigerator: Sprinkle on Bicarbonate of Soda a damp sponge, scrub, and rinse clean. | Deodorize a dishwasher: Sprinkle one-half cup Bicarbonate of Soda on the bottom of the dishwasher between loads. | Boost the strength of dishwashing liquid: Add two full tablespoons Bicarbonate of Soda to the usual amount of detergent you use. | Remove burnt-on food from cookware: Dampen area, sprinkle with Bicarbonate of Soda let soak overnight, then scrub with a sponge, rinse, and dry. | Clean and deodorize a cutting board: Sprinkle Bicarbonate of Soda on a damp sponge, rub the cutting board, and rinse clean. | Deodorize carpet: Sprinkle Bicarbonate of Soda lightly over the dry carpet, let sit for fifteen minutes, then vacuum up. | Neutralize vomit odour: Sprinkle Bicarbonate of Soda generously to cover the stained area, let sit for an hour, then vacuum up. | Soothe tired feet: Add three tablespoons Bicarbonate of Soda to a basin of warm water and soak feet in the solution. | Deodorize shoes or training shoes. | De-grease and clean barbecue grills: Make a paste by mixing equal parts Bicarbonate of Soda and water, apply with a wire brush, wipe clean, and dry with a cloth. Etc.

Ingredients

100 % hydrogenuhličitan sodný (soda bicarbona). Neobsahuje hliník jako protihrudkující látku. Toto balení není určeno k vnitřnímu užití či konzumaci. Vysvětlení a technickou specifikaci naleznete v sekci Často kladené otázky na tierraverde.cz.

Safety

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nespotřebovaný obsah odstraňte do komunálního odpadu. Použitý obal po důkladném vyprázdnění odevzdejte do tříděného odpadu.
The entered values are not correct, fix them please.

Similar products