Citrus degreaser – concentrate

Concentrated detergent made from orange terpenes. Suitable for normal cleaning and removal of grease, tar and ink stains, wax and adhesives.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Varianta
30 ml sample
250 ml doypack
750 ml bottle
2 l bag-in-box
5 l canister

Concentrated detergent made from orange terpenes. Suitable for normal cleaning and removal of grease, tar and ink stains, wax and adhesives.

Contains: < 5% orange terpenes (contains d-limonene), non-ionic surfactants, anionic surfactants. Keep out of the reach of children.

Usage and Dosage:

  • Normal daily cleaning - up to 100:1 in cold or warm water
  • General cleaning - up to 40:1 depending on degree of contamination
  • Stains of ink, grease, oil - up to 20:1
  • Floor polishers, adhesives - up to 20:1, old stains undiluted
  • Manual carpet cleaning - 5:1 to 10:1
  • Machine cleaning of carpets - 20:1 to 50:1
  • Removal of tar, dried gums - 5:1 to undiluted
  • Removing graffiti from non-porous surfaces - 5:1

When removing chewing gum, tar and strong greasy deposits, let the product work for a while, or use a brush. If necessary, repeat the application twice. When applying on textiles, check the color fastness of the material.

Safety precautions:

WARNING. Causes serious eye irritation. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Call a national toxicological center or doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Keep container tightly closed. Store in temperature 5 - 30 °C. Dispose of contents/container by handing it to the hazardous waste collection point.

Safety

Obsahuje: méně než 5 % pomerančové terpeny, anionické a neionické tenzidy. Seznam složek detergentů podle nařízení ES č. 648/2004 o detergentech

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte při teplotě 5 – 30 °C. Likvidace: Nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistit několikrát výplachem vody a poté je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.


The entered values are not correct, fix them please.

Similar products