Dishwasher rinse

For all domestic dishwashers. Reduces formation of mineral build-ups on the dishes.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Varianta
250 ml doypack
1 l bottle
2 l bag-in-box
5 l bag-in-box
25 l canister

For all domestic dishwashers. Reduces formation of mineral build-ups on the dishes.

Dosing: Fill the rinse container on your dishwasher when the control light lights up, according to the dishwasher manual.

Ingredients: 15-30 % denat. alcohol, 5-15 % citric acid, <5 % non-ionic vegetable-based surfactant.

Safety precautions

Full ingredient list at www.tierraverde.cz. WARNING. Flammable liquid and vapour. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Ingredients

15-30 % kvasný líh, 5-15 % kyselina citronová, < 5 % neionický rostlinný tenzid

Safety

VAROVÁNÍ. Hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Likvidace: použitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného komunálního odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace.
The entered values are not correct, fix them please.

Similar products