Laundry rinse with lavender essential oil

Hard water causes incrustation of soap component of laundry detergents causing its accumulation in the fabric. Our laundry rinse with pleasant lavender scent from organic essential oil is an alternative to fabric softener. Laundry rinse dissolves the soap incrustations thanks to its acidic pH. The textile will be softer and colours brighter - without any optical brighteners.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Varianta
30 ml sample
Počet dávek: 1 (cena za dávku: � � 0 . 0 0)
250 ml doypack
Počet dávek: 8 (cena za dávku: � � 0 . 0 0)
1 l bottle
Počet dávek: 33 (cena za dávku: � � 0 . 0 0)
2 l bag-in-box
Počet dávek: 67 (cena za dávku: � � 0 . 0 0)
5 l bag-in-box
Počet dávek: 167 (cena za dávku: � � 0 . 0 0)
25 l canister
Počet dávek: 833 (cena za dávku: � � 0 . 0 0)
Tip: Recept na domácí výrobu máchadla: Smíchejte 1 l vlažné vody a 150 g kyseliny citronové. Pokud máte rádi přírodní vůně, přidejte do pračky k odměřenému máchadlu několik kapek libovolné silice. V případě velmi citlivé pokožky doporučujeme nepoužívat žádnou parfemaci, ani přírodní.
REPLACES FABRIC SOFTENER \\ Neutralizes the pH of laundry

Hard water causes incrustation of soap component of laundry detergents causing its accumulation in the fabric. Our laundry rinse with pleasant lavender scent from organic essential oil is an alternative to fabric softener. Laundry rinse dissolves the soap incrustations thanks to its acidic pH. The textile will be softer and colours brighter - without any optical brighteners. Perfectly suitable particularly for people with sensitive skin - laundry rinse neutralizes the alkalinity in the textile, thus preventing possible skin irritation.

Dosage into the fabric softener compartment of the washing machine: 30 - 60 ml according to hardness of water. Shake before use.

Ingredients: 15-30 % citric acid, denatured alcohol, perfume - lavender essential oil (Lavandula intermedia Bio), linalool.

Ingredients

15-30 % citric acid, denatured alcohol, natural Lavender essential oil (Lavandula intermedia Bio), linalool.Suroviny pro naši drogerii volíme tak, aby představovaly co nejmenší zátěž pro zdraví lidí i planety. Při výrobě produktů používáme revitalizovanou vodu. Tento výrobek neobsahuje syntetickou parfemaci ani barviva. Netestujeme na zvířatech.

Safety

Obsahuje: Linalool. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Likvidace: nepoužitý výrobek nebo prázdný obal odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

The entered values are not correct, fix them please.

Similar products