Terms and Conditions

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

TIERRA VERDE s.r.o.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, C 58245
se sídlem: Hněvkovského 587/39a, Komárov, 617 00 Brno
IČ: 282 80 725,
DIČ: CZ28280725,
zastoupená Natašou Foltánovou, jednatelem společnosti

Číslo účtu: 2800160079/2010, účet vedený u Fio banky a.s.
 

Kontakty:

 • Telefon: +420 511 119 820
 • E-mail: obchod@tierraverde.cz
 • Kanceláře a doručovací adresa: Vintrovna 453/3F, 664 41 POPŮVKY
 • Vymezený čas pro komunikaci se zákazníky: Po – Pá: 7:30-15 h

II. OBECNÉ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, a to nás, společnosti TIERRA VERDE s.r.o. jako prodávajícího a Vás jako kupujícího, našeho zákazníka, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webového sídla na internetu, příp. prostřednictvím elektronické pošty, a předmětem které je prodej zboží přes náš internetový obchod umístněný na stránceeshop.tierraverde.cz (dále jen „kupní smlouva“).

Kupujícím může být spotřebitel[1] nebo obchodník. Jako obchodník se sídlem mimo území České republiky v případě zájmu o nákup za ceny bez uvedení DPH jste povinen nám zaslat scan platného potvrzení o přidělení registračního čísla plátce DPH na adresu obchod@tierraverde.cz. Spotřebitelé s bydlištěm a obchodníci se sídlem ve Slovenské republice jsou povinni nakupovat přes eshop.tierraverde.sk.

Všeobecné obchodné podmínky tvoří neoddělitelnou součást kupní smlouvy. Odesláním své objednávky potvrzujete, že jste se s všeobecnými obchodnými podmínkami obeznámili a v tomto znění je akceptujete. Všeobecné obchodní podmínky k takto potvrzené objednávce můžou být změněné pouze s výslovným souhlasem obou smluvních stran.

Pokud kterékoliv ustanovení kupní smlouvy je nebo se stane neplatným, nepovede tato neplatnost k neplatnosti nebo neúčinnosti ostatních ustanovení. Místo neplatného ustanovení se použijí ustanovení všeobecně závazných právních předpisů upravující otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Každá ze smluvních stran souhlasí s tím, že učiní vše k přijetí jiného ustanovení, které svým obsahem a povahou nejlépe odpovídá zamýšlenému smyslu a rozsahu původního ustanovení.

III. OBJEDNÁVKA A ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍSMLOUVY

Kupující má právo nakupovat na našem internetovém obchodě:

a) bez registrace formou jednorázového objednávkového formuláře;

b) po předchozí registraci a přihlášení uživatelským jménem a heslem formou zjednodušené objednávky bez nutnosti opakovaného zadávání zákaznických údajů.

Registrovaného zákazníka můžeme zařadit do zákaznické skupiny s výhodnějším ceníkem a dalšími možnostmi podpory prodeje. O zařazení do zákaznické skupiny s uvedenými výhodami Vás budeme informovat potvrzením prostřednictvím emailu.

Kupujícím v našem internetovém obchodě je každý zákazník, který potvrdí objednávku zboží prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na našem eshopu. Pro zákazníky s bydlištěm nebo sídlem v rámci České republiky je momentem potvrzení objednávky ze strany zákazníka uzavřená kupní smlouva, která je závazná pro obě smluvní strany. O uzavření kupní smlouvy Vám pošleme potvrzující email.

Se zahraničními zákazníky s doručovací adresou mimo území ČR je kupní smlouva uzavřena momentem potvrzení podmínek včetně ceny dopravy druhou stranou prostřednictvím emailu.

Vaše objednávka bude u nás archivovaná za účelem plnění povinností z něj vyplývajících po dobu 5 let a nebude přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Odeslání objednávky (příp. registrace) je podmíněné potvrzením souhlasu s těmito všeobecnými obchodnými podmínkami a se zpracováním osobních údajů objednavatele. Registrovaný zákazník může kdykoliv svou registraci zrušit na adrese obchod@tierraverde.cz.

Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností oběma smluvními stranami z něj vyplývajících.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodejné ceny jednotlivých produktů uvedených na stránkách našeho internetového obchodu jsou aktuální a platné. Veškeré prodejné ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené platným právním předpisem České republiky. Prodejní cena zboží na stránkách našeho internetového obchodu nezahrnuje náklady za dodání, doručení zboží, doběrečné nebo poštovné, příp. jiný poplatek, které můžou být do celkové ceny započítané. Konečná cena včetně nákladů, kterou jste povinni uhradit, Vám bude zrekapitulována ještě před závazným odesláním objednávky. Faktura (daňový doklad o koupě zboží) Vám bude zaslána elektronicky na email adresu uvedenou v objednávce případně přiložena k zásilce a tato Vám zároveň slouží i jako záruční list a v některých případech jako dodací list. Potvrzením obchodních podmínek souhlasíte s elektronickým zasíláním faktur/daňových dokladů.

Akciové (zvýhodněné) ceny zboží jsou vždy zřetelně označené. Platnost zvýhodněné ceny zboží trvá během trvání doby uvedené při akciové ceně zboží nebo do vyprodání zásob tohoto zboží. Závazná cena objednávaného zboží je cena uvedena v objednávce po vložení do košíku.

Kupní cenu můžete uhradit následovnými způsoby (poplatek za danou formu platby):

 • zálohovou platbou - převodem na náš účet - zdarma

zálohová faktura je v příloze emailu s potvrzením o přijetí objednávky

v případě, že nebude uhrazena do 7 dní ode dne zaslání potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail, bude tento krok chápán jako jednostranné odstoupení od kupní smlouvy

 • dobírkou - 50 Kč

 za zboží zaplatíte přímo přepravci až při jeho doručení

 • prostřednictvím platební brány - zdarma

ve formě okamžitého bankovního převodu nebo platby kartou

 • platbou v hotovosti (při osobním odběru) - zdarma

Vybraným registrovaným zákazníkům nabízíme po interním schválení i možnost:

 • bankovním převodem - zdarma

fakturu s odloženou splatností prosíme uhradit na náš účet bankovým převodem do termínu splatnosti uvedeného na faktuře

Vyhrazujeme si právo zpřístupnit Vám formy platby za zboží dle formy, rozsahu a kvality naší vzájemné spolupráce.

Od 1.3.2017 jsme zapojeni do elektronické evidence tržeb (vztahuje se na platby v hotovosti a kartou): "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin." Účtenka bude zákazníkovi v případě elektronické platby předána elektronicky.

V. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A JINÉ POPLATKY

Objednané zboží, které je v našem internetovém obchodě označené jako dostupné, Vám bude doručeno prostřednictvím kurýra formou listu nebo balíku na dodací adresu v rámci České republiky, v termínu nejpozději do 14 dní ode dne potvrzení Vaší objednávky. Zásilky do zahraničí budou doručeny na základě individuální dohody. Osobní odběr je možný jenom po předcházející dohodě. Pro Vaši spokojenost se snažíme zboží doručit, co možno v nejkratším termínu po přijetí a potvrzení objednávky, obvykle expedujeme do následujícího pracovního dne, ve výjimečných případech může být lhůta na vychystání a expedici zboží delší, o čem Vás případně budeme informovat.

Zboží Vám bude doručeno v rámci České republiky na místo uvedené v objednávce. Prosíme o potvrzení převzetí zboží v případném dodacím listě u přepravce.

Souhlasíte s tím, že objednané zboží bude vydáno kterékoliv osobě zdržující se na Vámi určené dodací adrese a která prokáže svou totožnost platným průkazem totožnosti. Takto vydané zboží se považuje za řádně doručeno.

V případě, že Vy ani Vámi pověřená osoba nepřevezmete zboží řádně a včas nebo zboží odmítnete převzít a bude nám vráceno spět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a právo požadovat náhradu nákladů spojených s doručováním zboží. Zásilku opětovně doručíme jen po vzájemné dohodě. Vlastnické právo k zboží kupující nabude až úplným zaplacením celé kupní ceny. Převzetím zboží přechází na kupujícího i nebezpečí náhodní zkázy a náhodného zhoršení.

K prodejní ceně zboží uvedeného v našem internetovém obchodě se připočítává poštovné dle způsobu doručení a adresy pro doručení.

Přehled možných způsobů doručení zásilek v rámci ČR a jejich ceny:

DPD - 90 Kč (vč. DPH)*

Osobní odběr - zdarma

Osobní odběr je možný jenom po předcházející dohodě.

*Při objednávce zboží nad 2000,- Kč bez DPH (obchodníci), resp. 1000,- Kč vč. DPH (konc. zákazníci) poštovné hradíme my.

Zahraniční zásilky mají individuální ceny dle doručovací adresy, objemu a váhy zásilky.

Jiné poplatky ani balné si náš internetový obchod neúčtuje.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jako spotřebitel jste oprávněn odstoupit od této smlouvy i bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dní ode dne převzetí zboží Vámi nebo Vámi pověřenou třetí osobou s výjimkou dopravce, příp. když Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, které bylo dodáno jako poslední. Odstoupit od smlouvy můžete i před začátkem plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným vyhlášením (například listem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu: TIERRA VERDE s.r.o., Vintrovna 453/3F, 664 41 POPŮVKY, nebo e-mailem na adrese: obchod@tierraverde.cz. Na tento účel můžete použít vzorový formulář na odstoupení od smlouvy, který najdete níž. Rozhodující je doručení tohoto odstoupení na uvedenou adresu resp. do emailové schránky, případně prokazatelné odevzdání kurýrní resp. poštovné službě na doručení.

Lhůta na odstoupení od smlouvy je zachována, jestli zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, jak uplyne lhůta na odstoupení od smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, jestli jste zvolili jiný druh doručení, než je nejlacinější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude uskutečněna na základě potvrzeného opravného daňového dokladu bezhotovostním převodem na účet, z kterého Vaše platba přišla, případně na účet, který nám písemně určíte, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naší doručovací adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět dle toho, co nastane dřív.

Tovar nám zašlete zpět nejpozději do 14 dní ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Vyhrazujeme si právo nepřevzít zboží, které nám zašlete zpět na dobírku. Lhůta se považuje za zachovanou, když zboží odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží snášíte Vy (včetně nákladů na vrácení zboží, které vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty) s výjimkou nákladů na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy z důvodu oprávněné reklamace (viz Reklamační řád).

Odpovídáte jenom za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný na zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Od kupní smlouvy nemůžete odstoupit v případě, že se jedná o:

 • zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • zboží uzavřené v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodání porušený,
 • zboží, které může být vzhledem na svou povahu po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím.

.

Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě, že u nás nakupujete jako podnikatel, odstoupení od smlouvy seřídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. NOZ.

VII. ZODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY A REKLAMACE ZBOŽÍ

Bližší informace a přesné podmínky najdete v části Reklamační řád.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující prohlašuje, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"), souhlasí, aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.

Získání a zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy je realizováno na základě Kapitoly I, článku 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně adresa jiného místa pro doručení zásilky, adresa elektronické pošty, číslo telefonu/mobilu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, příp. jméno firmy (dále jen „osobní údaje“). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR a v souladu s účelem dohodnutým v kupní smlouvě. Osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu odbavení Vaší objednávky a dále pak ještě po dobu dalších 10 let, protože nám to přikazují zákony ČR (například: 563/1991 sb. O účetnictví, 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty).

Zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je realizováno na základě Kapitoly I, článku 6, odst. 1, písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Může se jednat o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, číslo telefonu/mobilu a IP adresa. IP adresa se získává jakožto průkazní materiál pro udělení souhlasu. V případě registrace uživatelského účtu se bude jednat i o údaje stejné jako jsou údaje nezbytné pro splnění smlouvy (viz výše). Osobní údaje získané na základě souhlasu budeme zpracovávat maximálně po dobu 3 let od data udělení souhlasu. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Našimi zpracovateli jsou například dopravní společnosti (DPD, aj.), e-shopová platforma BizBox, účetní společnost Pohoda a další. Zpracovatelům jsou předávány pouze ty informace, které jsou nutné pro plnění jejich role.

Práva kupujícího a všech subjektů, které poskytly své osobní údaje TIERRA VERDE s.r.o. jsou upraveny v Kapitole III. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Mezi tato práva patří například „Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům“ (článek 15), požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace v případě že se jedná o opakovanou žádost v daném roce. Dále se jedná o „Právo na výmaz („právo být zapomenut“)“ (článek 17) nicméně toto právo není absolutní, osobní údaje je možné smazat pouze tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho koncové zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které ve vašem zařízení ukládají informace o vaší návštěvě. Tyto soubory jsou nedílnou součástí všech elektronických obchodů a nefungoval by bez nich např. nákupní košík či přihlášení. Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Prodávající a kupující potvrzují, že kupující od prodávajícího obdržel před získáním jeho osobních údajů všechny informace v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a také informace týkající se práv subjektu údajů dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

IX. ZASÍLÁNÍ NEWSLETTER

Přibližně 5x do roka zasíláme náš newsletter s informacemi o novinkách pro ekologickou domácnost. Z odběru newsletteru je možné se kdykoli odhlásit.

X. ORGÁN DOZORU

Dozor nad dodržováním povinností prodávajícího vůči kupujícímu (spotřebiteli) provádí

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj
Třída kpt. Jaroše 1924/5 
602 00 Brno

Telefon: +420 545 125 939
Fax: +420 296 366 236

XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky bez výhrad přijímáte všechny ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek v platném znění uvedeném na stránkách našeho internetového obchodu v den odeslání závazné objednávky, jako i platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na doručení, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuté jinak.

Všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s platnou legislativou, a to zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne1. 3. 2016.

Veškeré Vaše podněty ale i stížnosti můžete uplatnit osobně nebo písemně na naší doručovací adrese, případně telefonicky nebo formou e-mailu na adrese obchod@tierraverde.cz.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.

Věcně příslušným subjektem je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.


[1] §2 odst. 1 a) Zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele: fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.