Scale remover – citric acid

For effective removal of scale from washing/laundry machines, dishwashers, coffee makers, water kettles.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Velikost Obal
250 g paper bag
1 kg paper bag
5 kg paper bag
15 kg bucket

For effective removal of scale from washing/laundry machines, dishwashers, coffee makers, water kettles.

Laundry machines, dishwashers: Pour 200 g of the product into the machine and start the washing cycle with temperature 50-60 ̊C. Once the temperature is reached, turn the machine off and let stand for 30 minutes. Then finish the cycle including rinse with water. Coffee makers: Prepare the solution: 1 table spoon of the product and 1 l of water. Pour the solution into the coffee maker and turn it on. After the solution passes through the coffee-maker repeat the rinse cycle with plain water. Water kettle: Put 1 litre of water into the kettle, add 1 tablespoon of water and boil. Drain and repeat the cycle with clean water.

Ingredients: citric acid monohydrate

Safety precautions

WARNING. Causes serious eye irritation Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Keep out of reach of children.

Ingredients

100 % citric acid.

Safety

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Likvidace: nepoužitý výrobek nebo prázdný obal odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

The entered values are not correct, fix them please.

Similar products