Soapnut Dishwasher gel

Dishwasher gel based on extract from organic soapnuts. Effective for all dishwashers will clean your dishes naturally. For best results, use dishwasher rinse and dishwasher salt.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Varianta
250 ml doypack
1 l bottle
5 l bag-in-box
25 l canister

Dishwasher gel based on extract from organic soapnuts. Effective for all dishwashers will clean your dishes naturally. For best results, use dishwasher rinse and dishwasher salt.

Dosing: Fill the dosing container with about 30 ml of the product.

Contains: <5% organic-grade soapnuts extract, chelating agent of vegetable origin (EDDS), silicates, sodium carbonate, sodium citrate, xanthan gum, sodium benzoate, lemon essential oil (contains parfum: citral, d-limonene).

Ingredients

< 5 % extrakt z mýdlových ořechů v biokvalitě, chelatační činidlo rostlinného původu (EDDS), silikáty, uhličitan sodný, citronan sodný, xantanová guma, citronová silice. Výrobek neobsahuje ropné deriváty, fosfáty, chlór, syntetickou parfemaci ani barviva.

Safety

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje citronový olej. Může vyvolat alergickou reakci. Likvidace: použitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného komunálního odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace.

The entered values are not correct, fix them please.

Similar products