Water softener

Hard water causes decreased efficiency of laundering products and requires its higher use. Soap-based products cause creating of incrustations. Use of water softener (20 - 60 g) is advised in such case. If you are not sure about the hardness of your water, consult your water supply company or use a test stripe.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Varianta
250 g paper bag
850 g paper bag
5 kg paper bag
15 kg bucket

Hard water causes decreased efficiency of laundering products and requires its higher use. Soap-based products cause creating of incrustations. Use of water softener (20 - 60 g) is advised in such case. If you are not sure about the hardness of your water, consult your water supply company or use a test stripe.

Ingredients

Obsahuje: > 30 % uhličitan sodný, 15-30 % citronan sodný, 5-15 % silikátSuroviny pro výrobu naší drogerie volíme tak, aby představovaly co nejmenší zátěž pro zdraví lidí i planety. Netestujeme na zvířatech. Tento výrobek neobsahuje ropné deriváty, fosfonáty, syntetickou parfemaci ani barviva.

Safety

VAROVÁNÍ. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje: uhličitan sodný, silikáty.


The entered values are not correct, fix them please.

Similar products